estás nun pasillo escuro. hai unha porta entreaberta da que sae unha luz tenue....

un anxo desde atrás,coas ás exdendidas

entrar?